Bolsa de Premios CDN3* Ϊltima modificaciσn: 07/04  -  20:38
Prueba CJ Inscripciσn % bolsa Inscritos Tot Bolsa 10Ί
Viernes, 6 de abril de 2018        
Preliminar 4 aρos SI   100,00 € 25% 6       150,00 €       75 €       45 €       30 €        -   €        -   €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
Preliminar 5 aρos SI   100,00 € 25% 1         25,00 €       13 €         8 €         5 €        -   €        -   €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
Preliminar 6 aρos SI   100,00 € 25% 1         25,00 €       13 €         8 €         5 €        -   €        -   €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
Preliminar 7 aρos SI   100,00 € 25% 1         25,00 €       13 €         8 €         5 €        -   €        -   €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
Clαsica 1     100,00 € 25% 7       175,00 €     105 €       44 €       26 €        -   €        -   €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
San Jorge     100,00 € 40% 14       560,00 €     224 €     140 €       84 €       56 €       56 €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
Intermedia A     100,00 € 40% 4       160,00 €       96 €       40 €       24 €        -   €        -   €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
Gran Premio     100,00 € 70% 7       490,00 €     294 €     123 €       74 €        -   €        -   €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
Sαbado, 7 de abril de 2018        
Final 4 aρos SI   100,00 € 25% 5       125,00 €       63 €       38 €       25 €        -   €        -   €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
Final 5 aρos SI   100,00 € 25% 1         25,00 €       13 €         8 €         5 €        -   €        -   €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
Final 6 aρos SI   100,00 € 25% 1         25,00 €       13 €         8 €         5 €        -   €        -   €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
Final 7 aρos SI   100,00 € 25% 1         25,00 €       13 €         8 €         5 €        -   €        -   €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
Domingo, 8 de abril de 2018        
Clαsica 2     100,00 € 25% 9       225,00 €     135 €       56 €       34 €        -   €        -   €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
Intermedia I     100,00 € 40% 10       400,00 €     240 €     100 €       60 €        -   €        -   €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
Intermedia B     100,00 € 40% 3       120,00 €     120 €        -   €        -   €        -   €        -   €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
Gran Premio Especial     100,00 € 70% 6       420,00 €     252 €     105 €       63 €        -   €        -   €        -   €                              -   €                              -   €                              -   €                              -   €
Total bolsa de premios                    2.983,00 € Importes redondeados, sin decimales